SOI KÈO NHÀ CÁI TỐI NAY

Olympic 2024

22:00 24/07/2024

Châu Á 0.80*2*0.99

Châu Âu 1.14*6.40*11.00

Tài Xỉu -0.92*3.5*0.69

Olympic 2024

22:00 24/07/2024

Châu Á 0.90*0.75*0.89

Châu Âu 1.70*3.40*4.10

Tài Xỉu 0.86*2.25*0.91

Olympic 2024

00:00 25/07/2024

Châu Á 0.93*0.25*0.86

Châu Âu 2.20*3.10*2.86

Tài Xỉu 0.79*2.25*0.98

Olympic 2024

00:00 25/07/2024

Châu Á 0.87*-0.75*0.92

Châu Âu 4.25*3.30*1.70

Tài Xỉu 0.95*2.25*0.82

VĐQG Brazil

05:00 25/07/2024

Châu Á 0.77*0*-0.97

Châu Âu 2.44*3.24*2.81

Tài Xỉu 1.00*2.25*0.78

VĐQG Brazil

05:00 25/07/2024

Châu Á 0.95*1*0.85

Châu Âu 1.54*3.81*6.00

Tài Xỉu 0.86*2.25*0.92

VĐQG Brazil

07:30 25/07/2024

Châu Á 0.95*0*0.85

Châu Âu 2.70*2.51*3.28

Tài Xỉu 0.85*2.25*0.93

VĐQG Brazil

07:30 25/07/2024

Châu Á 0.90*-0.25*0.90

Châu Âu 3.20*3.28*2.18

Tài Xỉu 0.84*2.25*0.94

Europa League

00:00 26/07/2024

Châu Á 0.76*0.75*0.95

Châu Âu 1.56*3.96*4.70

Tài Xỉu 0.85*2.75*0.85

Europa League

01:30 26/07/2024

Châu Á 0.93*1.75*0.78

Châu Âu 1.24*5.50*8.80

Tài Xỉu 0.83*3*0.87

VĐQG Argentina

07:00 26/07/2024

Châu Á -0.96*0.25*0.76

Châu Âu 2.41*2.91*3.16

Tài Xỉu 0.98*2*0.80

VĐQG Hàn Quốc

17:30 26/07/2024

Châu Á 0.95*-0.25*0.86

Châu Âu 3.05*3.40*2.00

Tài Xỉu 0.90*2.75*0.89

VĐQG Hàn Quốc

17:00 27/07/2024

Châu Á 0.77*0.25*-0.96

Châu Âu 1.91*3.40*3.30

Tài Xỉu 0.81*2.5*0.98

VĐQG Phần Lan

21:00 27/07/2024

Châu Á 0.82*1.25*0.98

Châu Âu 1.36*4.77*7.40

Tài Xỉu 0.96*3*0.82

KÈO NHÀ CÁI HÔM NAY

[crawl_system_data_bongda_table]